Vaari kutoo blogissa on käynnissä äänestys, Haastan teidät kaikki blogissa kävijäni äänestämään sinne.